lunes, 4 de marzo de 2013

UGT-INFORMA = 10/03/13 - TENIM RAONS PER SORTIR AL CARRER


TENIM RAONS PER SORTIR AL CARRER

- Gairebé 900.000 persones aturades a Catalunya i 6 milions a Espanya.
 -118.000 llars sense cap ingrés i una taxa de pobresa del 23%.
 -100 desnonaments diaris a Catalunya.
 -10.000 joves catalans i catalanes obligats a escollir entre l’atur (55%) i l’emigració.
 -Més atur i menys protecció social.
 -Mes precarietat per a les dones, i augment de la bretxa salarial respecte als homes.
 -Retallades i manca de polítiques actives d’ocupació.
 -5.800 ERO a Catalunya i convenis bloquejats per l’aplicació de la reforma laboral.
 -30% de retallada salarial acumulada a les administracions públiques i els sectors 
concertats.
 -Congelació de les pensions, per l’incompliment de la Llei de la Seguretat Social.
 -Milers de llocs de treball perduts a bancs i caixes rescatats amb diner públic. Privatitzacions de centres de salut i increment d’un 40% de les llistes d’espera.
 -Retrocés en l’aplicació de la Llei de dependència i privatització de serveis.
 -Retallada del pressupost d’educació i tancament d’aules i escoles.
 -Augment de taxes universitàries i d’FP, i retallada de beques.
 -Increment abusiu de les taxes judicials, amb el corresponent perjudici a les persones 
amb menys recursos.
 -Increment de l’IVA, les taxes i els copagaments, fets que fan augmentar la desigualtat fiscal.
 -Desaparició de les polítiques de cooperació a Catalunya.
 -Increment de l’IVA del sector cultural.
 -Retrocés en drets i llibertats democràtiques, i augment de la repressió en les protestes 
ciutadanes.
 -Elevada evasió i frau fiscals, i corrupció de polítics, empresaris i institucions.
EXIGIM
 -Un canvi en les polítiques d’austeritat “dogmàtica” tant a Catalunya com a Espanya i Europa.
 -Polítiques de creació d’ocupació i protecció social per a les persones en situació d’atur.
 -Una renda garantida de ciutadania per a les persones sense ingressos.
 -La dació en pagament i el lloguer social per als que han perdut l’habitatge.
 -La defensa dels serveis públics i de la seva qualitat per poder garantir la cohesió social.
 -La fi de les privatitzacions, que eliminen drets de tothom per convertir-los en negoci per a 
alguns.
 -Una reforma fiscal justa i progressiva, i la lluita contundent contra el frau i l’evasió fiscals.
 -Polítiques industrials, d’innovació i de recerca per un canvi de model productiu.
 -Mesures contundents contra la corrupció política i econòmica, i per la regeneració democràtica.