jueves, 24 de abril de 2014

UGT-INFORMA = Primer de Maig contra la pobresa laboral i social

CONTRA LA POBRESA LABORAL I SOCIAL:
MÉS OCUPACIÓ, MÉS CONVENIS, MÉS SALARIS

El 1r de Maig, Dia Internacional del Treball, els treballadors i les treballadores del món sortim al carrer per reivindicar drets laborals i socials per a tothom i per a rebutjar l’atur, les desigualtats, la pobresa mundial i el desequilibri en la distribució de la riquesa fruit d’una globalització sense drets i d’unes polítiques fetes per servir als interessos del poder econòmic i financer i no al servei de les persones. Alhora, volem expressar la nostra solidaritat amb les persones treballadores i sindicalistes que pateixen agressions, assassinats, o moren per les condicions en què treballen, com els va passar fa un any als treballadors del tèxtil de Bangla Desh.

Després de 6 anys de l’inici de la crisi financera mundial i de l’esclat de la bombolla immobiliària al nostre país, les polítiques d’austeritat imposades a Europa per la Troika han provocat l’estancament de l’economia i han fet incrementar l’atur, la pobresa i les desigualtats. Unes polítiques que promouen la privatització i mercantilització dels serveis públics, la debilitació de la negociació col·lectiva i de la concertació social i que retallen salaris, pensions i prestacions socials. Per això, des de CCOO i UGT de Catalunya, juntament amb la Confederació Europea de Sindicats, reivindiquem un canvi de rumb per a Europa amb polítiques que promoguin un canvi de model productiu, amb un pla d’inversions que creï ocupació de qualitat i amb la defensa del Model Social Europeu i fem una crida als treballadors i les treballadores a participar en les eleccions del 25 de maig i a votar aquelles opcions que defensin un model europeu basat en el progrés social.

A Espanya i Catalunya, les polítiques de retallades i privatitzacions han destruït avenços aconseguits gràcies a moltes lluites laborals i ciutadanes i estan configurant un societat més desigual, més pobre i més precària.
Les dades així ho demostren: entre el 2008 i el 2011 la renda mitjana de les llars catalanes ha caigut un 7,6% i la taxa de risc de pobresa ha passat del 19,5% al 26,7%.

L’atur continua sent el primer problema del país i l’allargament d’aquesta situació deixa molts ciutadans i ciutadanes sense ingressos ni possibilitat de treballar. 500.000 persones a Catalunya no reben cap subsidi ni prestació i 250.000 llars tenen tots els seus membres aturats. Els i les joves continuen patint una situació greu d’atur i precarietat que impedeix la seva emancipació personal i el seu desenvolupament professional i aboca a milers de joves a l’emigració.

La situació laboral de les dones continua empitjorant. Augmenta l’atur femení per la destrucció d’ocupació dels serveis, fruit de les retallades del govern, i s’incrementa la bretxa salarial en relació als homes per la precarització de les feines que ocupen. Alhora, moltes dones estan patint a xacra social de la violència masclista que fa que portem 6 dones mortes a Catalunya en aquest any. Cal un pla de xoc davant l’augment de la violència masclista i tolerància zero!!

Les persones immigrants veuen com els seus drets bàsics queden retallats com a conseqüència de la seva situació d’atur i cauen en molts casos en l’exclusió social. Així mateix rebutgem la política de repressió policial del govern del PP davant la vinguda de persones immigrants i reclamem una política d’immigració d’àmbit europeu que doni resposta a la situació de les persones que fugen de la misèria i les guerres i als moviments de població dins la UE.

La reforma laboral del PP, amb el suport de CIU, ha facilitat la destrucció d’ocupació, les rebaixes salarials, l’empitjorament de les condicions de treball i el bloqueig i la pèrdua de vigència d’alguns convenis col·lectius.
S’ha carregat sobre els treballadors i les treballadores la devaluació interna del país, que s’ha produït per fer front a l’ajust per tapar el forat financer provocat per la crisi immobiliària. El resultat són 500.000 llocs de treball destruïts i l’augment de la precarietat i la pobresa laboral per la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris i el fort increment dels serveis bàsics com la llum, l’aigua o el transport.

Alhora, estem vivint un retrocés en els drets i llibertats democràtiques i una greu crisi institucional. La criminalització de les protestes ciutadanes i de l’exercici del dret de vaga com les acusacions als sindicalistes d’Airbus, els projectes de modificació de les lleis de seguretat ciutadana i del codi penal, el projecte de reforma de la llei de l’avortament i la falta de resposta davant els casos de corrupció política i econòmica posen en risc les institucions democràtiques i fan augmentar la desafecció ciutadana cap a la política.

A Catalunya, la crisi institucional provocada per la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut, juntament amb les polítiques recentralitzadores del PP i els atacs a la llengua, la cultura i el model d’escola catalana han fet que la majoria de la població estigui a favor del dret a decidir el seu futur. UGT i CCOO de Catalunya estem plenament compromesos amb el dret a decidir i alhora reivindiquem la construcció d’una Catalunya Social amb més justícia, equitat i igualtat d’oportunitats per a tothom i demanem a la política que doni resposta a aquest desig de ser consultat que expressa el poble català.
Cal canviar les polítiques d’austeritat, retallades i privatitzacions a Catalunya, Espanya i Europa i fer que permetin sortir de la crisi i afavorir la cohesió social:

Recuperar la demanda interna amb mesures que promoguin la creació d’ocupació de qualitat, estable i amb drets, i la recuperació del poder adquisitiu dels salaris, les pensions i les prestacions. Amb una política industrial activa que afavoreixi un nou model productiu i una ocupació de qualitat.

La creació de la Renda Garantida de Ciutadania per part del Parlament de Catalunya per a totes les persones que no tenen ingressos mínims i la dació en pagament i el lloguer social per a qui ha perdut l’habitatge.

Redistribuir la riquesa col·lectiva amb una reforma fiscal equitativa i progressiva, gravant les rendes de les grans empreses i fortunes i perseguint el frau i l’evasió fiscal.

La defensa dels serveis públics de qualitat, universals i gratuïts com a garantia de cohesió social, d’equitat i d’igualtat d’oportunitats.

CCOO i UGT de Catalunya cridem als treballadors i les treballadores a participar en les manifestacions del 1r de Maig.

Visca el Primer de maig!!
Manifest unitari 1r de Maig de 2014