miércoles, 8 de agosto de 2012

COMUNICADO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE SIRESA

ELS TREBALLADORS DE SIRESA REBUTGEN L’APLICACIÓ DE LES RETALLADES QUE EL GOVERN CENTRAL FA PER ALS EMPLEATS PUBLICS

El Comitè d’Empresa de SIRESA, denúncia l’actuació premeditada de la Direcció de SIRESA, per l’amenaça de la Vicepresidenta del Govern de l’estat que va fer a les empreses que tinguin alguna relació accionarial amb les administracions.

Els més de 150 treballadors de SIRESA, empresa amb la seu ubicada a Gavà, estan subjectes al Conveni Estatal de recuperació de residus, i matèries primes secundàries. Aquest Conveni que es va renovar pel 2012 amb un increment del 0,5%, tot i que no s’ha aplicat a SIRESA. El salari aproximat dels treballadors que fan la recollida de residus a l’Àrea Metropolitana (Punt Verd) es de 1000 €/mensuals.
Amb l’excusa de tenir, també, una vinculació amb l’empresa BSM, es vol aplicar la RETALLADA a la paga de Nadal, on es veurà minvada la seva nòmina des del setembre fins al desembre d’aquest any. En aquest sentit, hi haurà treballadors i treballadores amb retribucions que no arribaran als 800 €/mes, i d’altres que amb contractes a temps parcial també aplicaran les retallades i estaran per sota dels 400 €.
A primers de setembre, es celebrarà una ASSEMBLEA amb la totalitat de la plantilla per decidir les accions a portar a terme, de caràcter jurídic i de mobilitzacions. El Comitè d’Empresa es suma a totes les convocatòries de mobilitzacions que des de BSM es realitzin i que afectaran al Grup TERSA, SEMESA i SIRESA.