miércoles, 21 de marzo de 2012

GUIA PRACTICA DE LA VAGA GENERAL

El dia de la vaga general has de saber que:
  • Totes les persones treballadores tenen dret a fer vaga per a defensar els seus interessos.
  • És un dret reconegut a la Constitució.
  • El dret a vaga no es pot sancionar.
  • La falta d'assistència a lloc de treball per vaga no es computa com a absentisme.
  • L'empresari no pot substituir els treballadors vaguistes per altres treballadors (ni d'ETT ni de la pròpia empresa).
  • Les hores no treballades no han de recuperar-se.
  • El dret a vaga comporta la pèrdua del salari de la jornada (salari base i complements salarials) i la suspensió de l'obligació de cotitzar a la seguretat social.
Per a més informació sobre el dret a la vaga, clica aquí.