viernes, 10 de febrero de 2012

LA REFORMA LABORAL MAS DURA DE LA HISTORIA

El secretari general de la UGT de Catalunya, Josep M. Àlvarez, ha fet avui una primera valoració de la reforma laboral presentada pel Govern de l'Estat. Pel dirigent sindical, a grans trets, es tracta d'una reforma feta amb traidoria, que atorga més poder a l'empresari, i fa perdre drets als treballadors i a les treballadores. Àlvarez considera que una de les mesures més greus que introdueix la reforma és la baixada del preu de l'acomiadament, que en cas de ser improcedent passa de d'un màxim de 45 dies per any treballat a 33, i en el cas dels acomiadaments objectius tindran una indemnització generalitzada de 20 dies per any treballat. La indemnització de 20 dies s'entendrà quan dels resultats de l'empresa es desprengui una situació econòmica negativa, com ara de pèrdues actuals o previstes, o el nivell d'ingressos o de vendes disminueixi durant tres trimestres consecutius. També ha valorat molt negativament el fet que desapareixi l'autorització administrativa prèvia als expedients de regulació. [més info]