martes, 18 de octubre de 2011

SERVEIS AFILIATS: Nous cursos de formació a la FNTCM Novembre 2011

El proper mes de novembre s’iniciaran diversos cursos de formació ocupacional organitzats per la Federació de Transports, Comunicacions i Mar de la UGT de Catalunya, adreçats a treballadors i treballadores en actiu dels diferents sectors d’activitat de la Federació; transport per carretera, ferroviari, aeri, les comunicacions i el mar, i també per a persones aturades. Concretament s’efectuaran 2 cursos de CAP inicial, un de mercaderies i un altre de viatgers, 2 cursos per l’obtenció del carnet C de camió, 2 cursos més per l’obtenció del carnet D, d’autocar, un curs de transport de mercaderies perilloses, ( cisternes, explosius i radioactius) i finalment 2 cursos de formació contínua de CAP.
Per tenir més informació sobre dates i horaris us podeu posar en contacte amb la Federació, al telèfon 933046804.